Polityka prywatności

   Polityka prywatności serwisu https://winyle-online.pl

   1. Informacje ogólne

    Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin strony https://winyle-online.pl i dostosowanych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

   2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Krzysztof Janowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Zabłudowska 62, NIP 9661632405, REGON 200760450.

   3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
   4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU o ochronie danych (RODO). Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w Sklepie oraz realizacji usługi sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów.
   5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, gdzie transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL,
    2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
   6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Przewidywany okres przetwarzania danych osobowych, odpowiada okresowi rejestracji Użytkownika w Sklepie. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
   7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
   8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
   9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
   10. Pliki cookies
    1. Podczas przeglądania stron internetowych sklepu www.winyle-online.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu. Stosowane przez Sklep pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox itp. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://winyle-online.pl.
    3. Wykorzystujemy także pliki cookies w celu zbierania anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
     - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA, https://www.google.com/analytics/terms/pl.html),
     - Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, https://www.facebook.com/help/cookies/)

   W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

   Góra