Posiadamy w sprzedaży 1  egzemplarz  tego wydania za 119.00 zł

Identyfikatory wydania

Kod kreskowy7 24353 88752 0
Matryca (Matrix) / Końcowy rowek (winyla)EMI UDEN 5388752 @ 1 1-1-1-NL
Kod SID MasteringuIFPI L047